آموزش زبان انگليسي در6ماه با گارانتي جهاني با روش English247

تبلیغات

درس0059- توسعه دروس

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 8
ضعیفعالی 

درس پنجاه و نهم

** جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی**

A friend in need is a friend indeed

دوستی که موقع نیاز حاضر باشد، دوست واقعی است

Look at the stars, laugh to their winking, but don't love them, because their winks are just from habit

به ستاره ها نگاه کن، به چشمک زدنشون بخند، اما بهشون دل نبند، چون چشمکهاشون از روی عادته

Why repeat the old errors if there are so many new errors to commit

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی است یا نه اینه که سخت ترین کار برات خداحافظی دائمی باشد

a rich person is not one who has the most,But is one who needs the least

ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد

time is like a river.u can,t touch the same water twice. because the flow that has passed will never pass again so, cherish every moment of your life

زمان مثل یک رودخانه می ماند. تو نمیتونی دوبار یه قطره را لمس کنی چون چیزی که شیوه اش گذر کردن است هرگز دوبار از کنارت عبور نمی کند، پس هر لحظه ات را گرامی بدار

God didn't promise days without pain,laughter without sorrow , sun without rain, but He did promise strength for the day, comfort for the tears and light for the way

خدا هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما روزهای ما بدون غم بگذره، خنده باشد بدون هیچ غصه ای، یا خورشید باشد بدون باران، نداده. ولی یک قولی را به ما داده که اگه استقامت داشته باشیم در مقابل مشکلات، تحمل سختی ها را برامون آسان میکند و چراغ راهمون می شود

True friendship is like sound health, True friendship is like sound health

دوستی واقعی مثل سلامتی است ارزش آن رو معمولا تا وقتی که از دست بدهیم نمی دانیم

It's better to lose your pride to the one you love, than to lose the one you love because of pride

بهتره که غرورت را به خاطر کسی که دوست داری از دست بدی تا این که کسی رو که دوست داری به خاطر غرورت از دست بدی

it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we love And it takes many years to heal them

ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم و سالها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد

 

**ضرب المثلهای انگلیسی**

If you run after two hares, you'll catch neither.

اگر شما دنبال دو خرگوش بدوید، هیچکدام را نخواهید گرفت

Haste makes waste.

عجله باعث هرز رفتن است

More haste, less speed.

عجله بیشتر، سرعت کمتر

Time is a great healer.

زمان التیم دهنده بزرگی است

There's no place like home.

هیچ جایی شبیه خانه وجود ندارد

 

**بیان کردن بهتر در انگلیسی**

 

get cut off

lose the connection during a telephone call

 

"there's something wrong with my phone. I often get cut off."


A: "Hello?"

B: " Hi. this is John again. We got cut off just now, so I'm calling you back."


**لغات مهم با ترجمه فارسی**

Dark: Having little or no light

تاريك

Deaf: Not able to hear

کر

Deal: To have to do with, to buy or sell

معامله، سر و کار داشتن با

Debate: To argue for or against something. A public discussion or argument

بحث

Debt: Something that is owed. The condition of owing

بدهي

Decide: To choose. To settle. To judge

تصميم گرفتن

Declare: To say. To make a statement

اعلان کردن

Decrease: To make less in size or amount

کم کردن

Deep: Going far down. A long way from top to bottom

عميق

Defeat: To cause to lose in a battle or struggle. A loss. The condition of having lost

شكست دادن

Defend: To guard or fight against attack. To protect

دفاع کردن

Deficit: A shortage that results when spending is greater than earnings, or imports are greater than exports

کسر درآمد

Define: To give the meaning of. To explain

تعريف کردن

Degree: A measure of temperature

درجه

Delay: To decide to do something at a later time. To postpone. To cause to be late

تأخير کردن، به تاخير انداختن


ارتباط با ما

ساعت 10 صبح تا 5 بعدازظهر

بجزء روزهای تعطیل

شماره تماس بخش فروش و نمایندگی

021  22983943

پشتیبانی با اس ام اس

0919 688 0385

ایمیل بخش پشتیبانی

En247 [at] English247.ir

En247ir  [at]  Gmail.com

وب سایت

WWW.English247.ir

Http://WWW.En247.ir

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.